i-jobb i Sørlandsparken

ijobb_sorlandsparken

Magasinet Velferd har skrevet om satsingen på Varodds i-jobbsenter på Sørlandssenteret.

Varodd har de siste årene gått nye veier for å få folk i jobb, blant annet ved å etablere seg i et butikklokale på Nordens største kjøpesenter! Målsetningen er å få raskere og bedre kontakt med butikkledere for å få flere muligheter for jobbsøkere via NAV.

(mer…)

Les mer