INNGÅ SAMARBEIDSAVTALE

Samarbeidsavtale inngås med håndtrykk.

Fordeler for i-jobb arbeidsgivere:

  • Fast kontaktperson som kjenner din virksomhet.
  • Utprøving av jobbsøker i arbeidspraksis.
  • Tett og skreddersydd oppfølging av både bedrift og jobbsøker.
  • Jobbsøker er godt kartlagt i forhold til ressurser.
  • Ny lojal og motivert medarbeider.
  • Viser inkludering og gir mennesker en ny mulighet i arbeidslivet.
  • Viser samfunnsansvar og utgjør en viktig forskjell.
  • Synliggjøring av din virksomhet som samarbeidspartner på vår nettside og sosiale medier, samt eventuelle reportasjer og kampanjer.
  • En samarbeidsavtale gir også kostnadsfri ansettelse!