FOR ARBEIDSGIVER

Header-Tre-Arbeidsgivere-2017

Joakim, Leiv Rune og Kjetil er alle fornøyd med samarbeidet med Varodd.

Les noen av deres uttalelser her!

I-JOBB ARBEIDSGIVER

er et samarbeid mellom Varodd og næringslivet i Kristiansandsområdet for å få flere folk i jobb. Gjennom i-jobb får arbeidsgivere mulighet til å vise vilje til inkludering slik at flere får gleden av å være delaktige i arbeidslivet og bidra i samfunnet. Et samarbeid med Varodd er en vinn-vinn situasjon for alle parter, også for din bedrift!

TRYGG REKRUTTERING

Rekrutteringsprosessen er kostnadsfri og Varodd bruker god tid på å kartlegge jobbsøkerens ressurser og motivasjon. Din bedrift får også testet ut jobbsøkeren helt kostnadsfritt for å se om det er en god match før ansettelse.

En dedikert jobbkonsulent fra Varodd stiller som samarbeidspartner gjennom hele prosessen, og sørger for skreddersydd oppfølging både overfor din bedrift og jobbsøker.

FORVENTNINGER

En i-jobb arbeidsgiver forplikter seg til å behandle jobbsøker på en etisk forsvarlig måte, i tråd med gjeldende lover og regler i arbeidslivet. Det forventes at jobbsøker inkluderes i bedriftens arbeidsmiljø og har tilgang til de samme sosiale arenaer og arbeidsmiljøtiltak som øvrig ansatte.

SAMFUNNSANSVAR

Gjennom i-jobb tar din bedrift samfunnsansvar og utgjør en viktig forskjell for våre jobbsøkere. Varodd fremhever og synliggjør i-jobb arbeidsgivere.

VARODD TILBYR

alle typer arbeidsengasjement, som ny medarbeider, vikar, deltid eller midlertidig engasjement. Gjennom samarbeid med Varodd opplever mange at de får en ny lojal og motivert medarbeider.

Gå til i-jobb brosjyre for arbeidsgiver