NAV OG I-JOBB

FOR NAV

JOBBSØKERE FRA NAV

i-jobb er Varodds strategi for å hjelpe jobbsøkere fra NAV med å finne sine egne muligheter og motivasjon til å komme i jobb. Jobbsøkerne får blant annet kartleggingssamtaler, motivasjonssamtaler, kursing, veiledning, opptrening, og arbeidsutprøving i næringslivet i Kristiansandsområdet.

VARODDS JOBBKONSULENTER

gir oppfølging gjennom hele prosessen på tvers av de ulike arbeidsmarkedstiltakene, og til slutt oppfølging ute på arbeidsplassen. For å lykkes er samarbeid med NAV OG næringslivet i Kristiansandsområdet avgjørende.

SERTIFISERING

Varodd er equass-sertifisert gjennom Equass Norge AS, medlem i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering og en del av NHO-samarbeidet Ringer i Vannet

 

VARODDS ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Gjelder inntil 12 måneder, hvor målet er å kartlegge og avklare arbeidsevne samt å styrke jobbmuligheter.

Arbeidstreningen foregår i ordinært arbeidsliv, men det er mulig å starte internt på Varodd. Det gis tett oppfølging
av jobbkonsulent.

Arbeidspraksis

Jobb og muligheter

Kurs for jobbsøkere, inndelt i 18 til 25 år samt voksne over 25 år, som går over 26 uker og består av 3 moduler.

Målet er å få frem jobbsøkers egne ressurser, kvaliteter og motivasjon til å komme i jobb.

Forsidebilde til brosjyren for Jobb og muligheter

Kvalifisering

Gjelder inntil 2 år, hvor målet er å gi arbeidstaker formell kompetanse gjennom opplæring og praksis samt få jobb i ordinært arbeidsliv.

Arbeidstreningen foregår internt på Varodd, og det inngås en tidsbestemt arbeids- og lønnsavtale. Det er mulig å fullføre et fagbrev eller deler av et fagbrev underveis.

Kvalifisering

Ny Start (Oppfølging av domfelte)

Ny Start går over 6 måneder og er rettet mot domfelte jobbsøkere. Målet er å få og beholde jobb.

Varodd-Ny-Start-2017-forsidebilde

Varig tilrettelagt arbeid

Et individuelt tilpasset tiltak i skjermet virksomhet, hvor målet er at den enkelte utfører arbeidsoppgaver tilpasset egen yteevne.

Varighet er ubegrenset, og hver enkelt får oppfølging av en jobbkonsulent.

Varig tilrettelagt arbeid

FAGBREV I REGI AV VARODD 

Logistikkoperatør

Fagopplæring innenfor logistikk utføres i avdelingen Lager & logistikk, hvor det er 3000 m2 lagerområde med over 3000 palleplasser.

Varodd-logistikkoperator-150x150

Produksjonstekniker

Fagopplæringen innenfor produksjonstekninger utføres i avdelingen Emballasje som har en moderne maskinpark med mekaniske og digitale maskiner.

Varodd-produksjonstekniker-150x150