FOR NAV

FOR NAV

VARODDS HOVEDFORMÅL

Vårt hovedformål er å få folk i jobb, hvilket kommuniseres gjennom Varodds visuelle merke i-jobb. Gjennom målrettet oppfølging av hver enkelt avklarer, kvalifiserer og formidler vi jobbsøkere i regi av NAV til arbeidsgivere i Kristiansandsområdet.

JOBBSØKERE I REGI AV NAV

Våre jobbkonsulenter hjelper jobbsøkere i regi av NAV med å finne egne muligheter og motivasjon til å komme i jobb. Dette gjennom kartleggingssamtaler, motivasjonssamtaler, kursing, veiledning, opptrening, tilpasning og arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv.

Varodds jobbkonsulenter gir oppfølging gjennom hele prosessen på tvers av de ulike arbeids-markedstiltakene, og til slutt oppfølging ute på arbeidsplassen. For å lykkes er samarbeid med
NAV og arbeidsgivere i Kristiansandsområdet avgjørende.

VARODDS ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Gjelder inntil 12 måneder, hvor målet er å kartlegge og avklare arbeidsevne samt å styrke jobbmuligheter.

Arbeidstreningen foregår i eksternt næringsliv, men det er mulig å starte internt på Varodd. Det gis tett oppfølging
av jobbkonsulent.

FROG, dvs kurs innenfor selvledelse og selvutvikling for unge voksne, kan tas underveis innenfor APS – les mer om FROG.

Arbeidspraksis

Jobb og muligheter

Kurs for jobbsøkere, inndelt i 18 til 25 år samt voksne over 25 år, som går over 26 uker og består av tre moduler.

Målet er å få frem jobbsøkers egne ressurser, kvaliteter og motivasjon til å komme i jobb.

Forsidebilde til brosjyren for Jobb og muligheter

Kvalifisering

Gjelder inntil 2 år, hvor målet er å gi arbeidstaker formell kompetanse gjennom opplæring og praksis samt få jobb i eksternt næringsliv.

Arbeidstreningen foregår internt på Varodd, og det inngås en tidsbestemt arbeids- og lønnsavtale. Det er mulig å fullføre et fagbrev eller deler av et fagbrev underveis.

Kvalifisering

Ny Start (Oppfølging av domfelte)

Ny Start går over 6 måneder og er rettet mot domfelte jobbsøkere. Målet er å få og beholde jobb. Samarbeidet kan starte under soning i fengsel, soning i frihet eller etter løslatelse.

Varodd-Ny-Start-2017-forsidebilde

Varig tilrettelagt arbeid

Et individuelt tilpasset tiltak i skjermet virksomhet, hvor målet er at den enkelte utfører arbeidsoppgaver tilpasset egen yteevne.

Varighet er ubegrenset, og hver enkelt får oppfølging av en jobbkonsulent.

Varig tilrettelagt arbeid

FAGBREV I REGI AV VARODD 

Logistikkoperatør

Fagopplæring innenfor logistikk utføres i Varodds avdeling Lager & logistikk, hvor det er 3000 m2 lagerområde med over 3000 palleplasser.

Varodd-logistikkoperator-150x150

Produksjonstekniker

Fagopplæringen innenfor produksjonsteknikk utføres i Varodds avdeling Emballasje som har en moderne maskinpark med mekaniske og digitale maskiner.

Varodd-produksjonstekniker-150x150