foto-aptum-dsc_4906

Første FROG-kurs ga nye mål og gode verktøy!

I slutten av desember gjennomførte åtte deltakere FROG Online Identity etter 7 uker på kurs hos Varodds FROG-trenere.

Alle deltakerne fikk nye klare mål, og de etablerte selv gode verktøy til bruk i hverdagen. Et par av de uttalte blant annet følgende etter gjennomført kurs:

«Livet mitt før FROG var mørkt. Jeg hadde ingen mål eller drømmer. Jeg sov bort dagene for å slippe å omgås andre mennesker. Det jeg har lært på FROG har forandret hverdagen min totalt.»

«Før jeg begynte på FROG har jeg tenkt at alt hadde vært mye bedre for meg selv og andre om jeg bare forsvant. Et av de beste valgene jeg har tatt var å si ja til FROG, hvor jeg har blitt forstått, sett og godkjent.»

FROG er utviklet av Lyk-z og Døtre som også har kurset Varodds FROG-trenere. Målsetningen med FROG er å hjelpe unge voksne til å finne sine iboende kvaliteter og unike evner til å komme tilbake i skole og jobb.

FROG Online Identity er en krevende prosess hvor man jobber med seg selv over 7 uker fra mandag til fredag gjennom 5 moduler. I kursperioden gjennomgår hver enkelt 200 timer selvtrening og selvutvikling.

For å få utbytte og sammenheng samt verktøy som kan brukes etter kurset, må man være tilstede i alle moduler. Mellom modulene er det fridager slik at hver modul får en god jobbing og fordypning.

Les mer om FROG i regi av Varodd