FROG

NESTE FROG-KURS STARTER 15. OKTOBER

TIPS EN VENN OM FROG

LEI AV Å STÅ UTEN JOBB ELLER SKOLE?

FROG er for deg som:

– kjenner på angst eller depresjon
– har mistet troen og lysten til å gjøre noe
– ikke vet hva du vil eller kan, kjenner på håpløshet
– tenker negativt om deg selv eller fremtiden din
– føler du ikke har noe å bidra med i arbeidslivet
– har en ønske om forandring! (et kriterium)

FROG GIR MULIGHETER

FROG er et ledertreningsprogram for unge voksne som står utenfor skole eller jobb. På FROG finner deltakerne frem til sine iboende kvaliteter og unike evner. De får gode verktøy til å bytte ut gamle uhensiktsmessige handlingsmønstre med nye gode vaner, og gjennom dette mulighet til å nå egne mål. Det er fokus på nåtid og fremtid, og deltakerne skaper seg en tilstedeværelse i verdighet.

INNHOLD I FROG

FROG består av 42 øvelser som alle kan mestre. Øvelsene gjør deltakerne mer bevisst på hvem de er og hva som er viktig for dem, og på denne måten kan de lage en motiverende framtidsplan. Det er mye aktivitet og lite teori i FROG, og heller ingen undervisning. FROG er et «gjørekurs» og ikke et «hørekurs».

ØVELSENE ER FORDELT PÅ 5 MODULER

1. Visjon – sette ord på mål og drømmer
2. Identitet – egenskaper og kvaliteter som er viktige for hver enkelt
3. Kommunikasjon – kommunisere hvem man er og hva som er viktig for en selv
4. Impact – hvordan man påvirkes av andre og hvordan en selv påvirker de rundt seg
5. The big leap – alt det tillærte settes ut i livet

FROG er utviklet av LYK-Z & DØTRE AS, her er også våre FROG-trenere kurset.

KURSVARIGHET FROG

Frog går over 25 dager fordelt på 7 uker. Ledertreningsprogrammet holdes i Varodd sine lokaler i Rigedalen 41. Etter endt program gis det oppfølging i 4 måneder, og Frog trenerne vil være tilgjengelige for deltakerne ved behov i etterkant. Oppfølgingen er individuell og tilpasset den enkeltes behov ut i fra mål og ønske. Dette kan blant annet være samtaler, samtaler med skole/ arbeidsplasser, praksis, skrive cv og karriereveiledning.