FROG ONLINE IDENTITY

TIPS EN VENN OM FROG

FROG

FROG Online Identity er et unikt kurs innenfor selvledelse og selvutvikling for unge voksne som står utenfor skole eller jobb, og som er usikre på fremtiden.

På FROG-kurset finner deltakerne frem til sine iboende kvaliteter og unike evner. De fokuserer på nåtid og fremtid, og de skaper seg en tilstedeværelse i verdighet. Gjennom dette får de gode verktøy og styrket selvtillit for å nå egne mål.

FROG-METODIKKEN

Gjennom FROG-metodikken får kursdeltakerne jobbet med utfordringer som angst, depresjon, sosiale forhold, ensomhet og nedsatt mestringsfølelse. Det skjer store positive endringer når de får innsikt i egne verdier og egenskaper.

FROG-TRENERNE

FROG-trenerne sørger for at kursdeltakerne utarbeider egne fremtidsplaner, samt skaper egne mål på veien mot skole eller jobb. Styrking av vilje og evne har et stort fokus gjennom hele kurset.

MYE AKTIVITET OG LITE TEORI

FROG Online Identity er en metodisk trening hvor deltakerne bytter ut gamle handlingsmøstre med nye gode vaner. Det er mye aktivitet og lite teori, og det jobbes ut fra følgende hovedområder:
– Nevrofysiologi
– Kognitive grunnprinsipper
– Kommunikasjonsteorier
– Lederskap
– Co-aktiv coaching

TEMA-MODULER

1. Visjon og mål
2. Identitet
3. Kommunikasjon
4. Impact – selvledelse
5. The big leap – steg / endring

Gjennom den læringsbaserte plattformen, www.frogs.no, får kursdeltakerne både online oppfølging og direkte kontakt med FROG-trenerne. De får også tilbud om oppfølging og veiledning i etterkant av kurset – både en til en, i gruppe og online.

FROG Online Identity er utviklet av LYK-Z & DØTRE AS, her er også våre FROG-trenere kurset.

KURSVARIGHET FROG ONLINE IDENTITY

Kurset varer  i 150 timer, dvs. 25 dager over 7 uker, fra kl 09.00 til kl 15.00 hos Varodd As på Rige næringsområde i Kristiansand.

FROG-trening foregår i kombinasjon med nettbaserte aktiviteter via FROG sin digitale plattform,  som utføres mellom samlingene. Bruk av data er enkelt, og et eget datarom benyttes under kurset. Kursdeltakerne har fortsatt tilgang til FROG sin digitale plattform etter endt kurs, og den kan også benyttes fra mobil.

Det serveres kaffe, te og frukt i pausene – og kursdeltakerne tar med seg lunsj selv. Det er plass til 12 stk pr kurs, og det må være minimum 8 stk.

HVEM ER FROG-KURS FOR

FROG Online Identity er for unge voksne som står utenfor skole eller jobb, og som er usikker på hva de ønsker for fremtiden.