FROG ONLINE IDENTITY

FROG

FROG Online Identity er et kurs innenfor selvledelse og selvutvikling som tilbys til unge voksne med behov for å styrke motivasjon og selvtillit. Kurset er utarbeidet for de som har droppet ut av skole, ikke er i jobb eller ikke vet hva de ønsker for fremtiden.

FROG-METODIKKEN

FROG-metodikken gir gode verktøy til å jobbe med utfordringer som angst, depresjon, sosiale forhold, ensomhet og nedsatt mestringsfølelse. Det skjer store positive endringer hos våre kursdeltakere når de får innsikt i egne verdier og egenskaper. Hele 8 av 10 får en varig endring!

FROG-TRENERNE

FROG-trenerne sørger for at deltakerne utarbeider egne fremtidsplaner, samt skaper egen motivasjon og drivkraft for selv å se verdien av skole eller jobb. Styrking av vilje og evne har et stort fokus gjennom hele kurset.

MYE AKTIVITET OG LITE TEORI

FROG Online Identity er en metodisk trening hvor deltakerne bytter ut gamle handlingsmøstre med nye gode vaner. Det er mye aktivitet og lite teori, og det jobbes ut fra følgende hovedområder:
– Nevrofysiologi
– Kognitive grunnprinsipper
– Kommunikasjonsteorier
– Lederskap
– Co-aktiv coaching

TEMA-MODULER

1. Visjon og mål
2. Identitet
3. Kommunikasjon
4. Impact – selvledelse
5. The big leap – steg / endring

Gjennom den læringsbaserte plattformen, www.frogs.no, får deltakerne både online oppfølging og direkte kontakt med FROG-trenerne. Deltakerne får også tilbud om oppfølging og veiledning i etterkant av kurset – både en til en, i gruppe og online.

FROG Online Identity er utviklet av LYK-Z & DØTRE AS, her er også våre FROG-veiledere kurset.

KURSVARIGHET FROG ONLINE IDENTITY

Kurset varer  i 150 timer, dvs. 25 dager over 7 uker, fra kl 09.00 til kl 15.00  hos Varodd AS på Rige næringsområde i Kristiansand.

FROG-trening foregår i kombinasjon med nettbaserte aktiviteter via FROG sin digitale plattform,  som utføres mellom samlingene. Bruk av data er enkelt, og et eget datarom benyttes under kurset. Deltakerne har fortsatt tilgang til FROG sin digitale plattform etter endt kurs, og den kan også benyttes fra mobil.

Det serveres kaffe, te og frukt i pausene – og deltakerne tar med seg lunsj selv. Det er plass til 12 deltakere pr kurs, og det må være minimum 8 deltakere.

HVEM ER FROG- KURS FOR

FROG Online Identity er for unge voksne som har droppet ut av skole, ikke er i jobb eller ikke vet hva de ønsker for fremtiden.