FROG – selvutvikling og selvledelse

TIPS EN VENN OM FROG

LEI AV Å STÅ UTEN JOBB ELLER SKOLE?

FROG er for deg som:

– er mellom 18 og 30 år og ønsker forandring i livet
– kjenner på angst og/eller depresjon
– har mistet troen eller lysten til å gjøre noe
– tenker negativt om deg selv eller fremtiden din
– er redd for at du ikke kan bidra i arbeidslivet
– kjenner på håpløshet

FROG GIR MULIGHETER

FROG er et unikt program i selvutvikling og selvledelse for unge voksne som står utenfor jobb eller skole. På FROG finner deltakerne frem til sine iboende kvaliteter og unike evner. De får gode verktøy for å bytte ut gamle uhensiktsmessige handlingsmønstre med nye gode vaner, og gjennom dette nå egne mål. Det er fokus på nåtid og fremtid, og deltakerne skaper seg en tilstedeværelse i verdighet.

INNHOLD I FROG

FROG består av 42 øvelser som alle kan mestre. Øvelsene gjør deltakerne mer bevisst på hvem de er og hva som er viktig for dem, og på denne måten kan de lage en motiverende framtidsplan.

ØVELSENE ER FORDELT PÅ 5 MODULER

1. Visjon – sette ord på eller finne dine drømmer
2. Identitet – bli kjent med egenskaper du har og hva som er viktig for deg
3. Kommunikasjon – fokus på hvordan tydelig kommunisere det du ønsker
4. Impact – bli bevisst hvordan du påvirkes av andre og hvordan du påvirker de rundt deg
5. The big leap – dine egne planer og mål settes ut i livet

KURSVARIGHET FROG

Det er mye aktivitet og lite teori i FROG. Det unike programmet i selvutvikling og selvledelse går over 25 dager fordelt på 7 uker, og det holdes i Varodd sine lokaler i Rigedalen 41. Etter endt program gis det oppfølging i 4 måneder, og FROG-trenerne vil være tilgjengelige for deltakerne ved behov i etterkant. Oppfølgingen er individuell og tilpasset den enkeltes behov ut i fra mål og ønske. Dette kan blant annet være samtaler, samtaler med skole/ arbeidsplasser, praksis, skrive cv og karriereveiledning.

FROG er utviklet av LYK-Z & DØTRE AS, her er også våre FROG-trenere kurset.