I-JOBB OG VARODD

VARODD AS

er en arbeidsinkluderingsbedrift som ble etablert i 1961 som et aksjeselskap med eiere fra offentlig og privat sektor. Konsernet Varodd har rundt 170 ansatte i fem ulike selskaper i Norge og Danmark. Årlig omsetning i konsernet er på ca 230 millioner kroner.

Varodds største eiere er Kristiansand kommune, Sogndalen kommune, Vest-Agder Fylkeskommune, Vennesla kommune, Søgne kommune, Sparebanken Sør og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Gå til www.varodd.no for ytterligere informasjon om tall samt hvilke produkter og tjenester Varodd selger til både privat- og bedriftskunder over hele Norge.

VARODDS HOVEDFORMÅL

Vårt hovedformål er å få folk i jobb, hvilket kommuniseres gjennom Varodds visuelle merke i-jobb. Gjennom målrettet oppfølging av hver enkelt, avklarer, kvalifiserer og formidler vi jobbsøkere i regi av NAV til arbeidsgivere i Kristiansandsområdet. For å lykkes er samarbeid med NAV og arbeidsgivere avgjørende.