Jobb og muligheter er godt i gang!

4. april i år startet vi opp kurset Jobb og muligheter med nye lokaler i Markensgate i Kristiansand.

Gjennom kurset skal jobbsøkere forberedes og kvalifiseres for overgang til jobb. Videre skal kurset bidra til å bedre funksjonsevne og livskvalitet i tillegg til at det utarbeides en plan for videre aktivitet til jobb. Den første modulen består av aktiviteter knyttet til motivasjon og mestring samt kartlegging og opplæring. Opplegget er i hovedsak gruppebasert, men det er også satt av tid til individuell veiledning og kartlegging. 

Siden oppstart har det blitt gjennomført to kurs, ett for de under 25 år og ett for de over 25 år. Tilbakemeldingen fra første modul har vært svært positiv, og jobbsøkerne er nå inne i den andre og tredje modulen som består av arbeidstrening og arbeidspraksis. Vi ser frem til fortsettelsen!