JOBBSØKER FRA NAV

JOBBSØKER VIA NAV

JOBBSØKER FRA NAV

Når du er registrert som jobbsøker fra NAV har du rett til å få vurdert ditt behov for bistand og tjenester for at du skal komme deg raskest mulig i jobb. NAV tilbyr fleksible arbeidsmarkedstiltak der det er vurdert hensiktsmessig og nødvendig for at du skal få eller beholde en jobb.

KOMME I GANG

Hvis du har vært ute av jobb over lengre tid, eller ikke kommet i gang i jobb, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne for å finne jobb. Varodds jobbkonsulenter hjelper deg til å få oversikt, motivasjon og se muligheter. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å bli søkt inn til Varodd.

OPPFØLGING

Det er viktig for deg som jobbsøker å bli forstått og vite at du ikke er alene på veien til å finne jobb. Varodds jobbkonsulenter gir oppfølging gjennom hele prosessen, også ute på arbeidsplassen.

FOR DEG SOM VIL I-JOBB

Varodds mål er å skaffe arbeid til deg som vil i jobb. Det er bruk for alle, ikke minst deg!
Gå til i-jobb brosjyre for jobbsøkere