FOR JOBBSØKER

JOBBSØKER HOS NAV

Når du er registrert som jobbsøker hos NAV, vil de vurdere ditt behov for hjelp til å komme i jobb eller utdanning. Det er den enkelte veileder på NAV som bestemmer hvem som skal søkes inn i Varodds forskjellige arbeidsmarkedstiltak.

KOM I GANG

Hvis du har vært ute av jobb over lengre tid, eller ikke kommet i gang i jobb, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Varodds jobbkonsulenter har god erfaring med arbeidsmarkedet samt innehar kompetanse og løsninger for å få deg i jobb. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å bli søkt inn til Varodd.

KOM I JOBB

Sammen med din egen jobbkonsulent fra Varodd ser dere på muligheter og løsninger på arbeidsmarkedet. Dette blant annet basert på bakgrunn, erfaring, ressurser, interesser, motivasjon, tilpasninger, virkemidler, eventuelt ny kompetanse og valgmuligheter.

Ta gjerne kontakt med oss på post@i-jobb.no om du lurer på noe eller last ned vår jobbsøkerbrosjyre.