Ny Start i Arbeidslivet inviterte til samarbeid for anleggsbedrifter

Ny Start inviterte til samarbeid over lunsj på Varodd, hvor de fortalte om sitt arbeid med å få domfelte i jobb. Det ble lagt tydelig vekt på at samarbeidet med næringslivet er helt avgjørende for å lykkes!

TT Anlegg AS, Visinor AS, Repstad anlegg AS, Ribe Betong AS og nystarta BST Anlegg & Utemiljø AS deltok sammen med Maskintreprenørenes Forbund og Opplæringskontoret for anleggs- og bergfag. Ny Start er et godt bindeledd mellom bedriftene og NAV, som er Varodds oppdragsgiver.

Ny Start ønsker å være i forkant av utviklingen i påvente av prosjektet «Nye Veier» og arbeidet med ny stamvei langs sørlandskysten og vestover. Ny Start mener at sammen med de navngitte bedriftene, opplæringskontoret, NAV og fylket kan vi bidra til at bedriftene får riktig og god kompetanse når behovet virkelig melder seg.

Ribe Betong fortalte levende om sitt samarbeid med Ny Start i Arbeidslivet og viktigheten av å ha tro på mennesker samt gi de tillit og anerkjennelse på en krevende vei tilbake til et normalt og ansvarsfullt liv.

TT Anlegg gav et innblikk i den forberedende prosessen for å kunne møte de store oppgavene som kommer ved oppstart på hovedveien. De har laget en forpliktende avtale med Hæhre og Isachsen om samarbeid i videre prosjekter. Ny Start antar at mange av de andre som var til stede vil kunne bli underleverandører til dette store samarbeidsselskapet.

De nevnte bedriftene fikk med seg ulike giveaways fra Varodd, og det var enighet om at et samarbeid med Ny Start ses videre på i april/mai og da også med representanter fra Nye Veier AS tilstede.