Ny Start i arbeidslivet samlet ytterligere av byggebransjen for mulig samarbeid

Ny Start inviterte nok en gang aktuelle samarbeidspartnere i anledning den ressurs tidligere domfelte kan være i deres bedrifter.

Følgende bedrifter var representert: Sør Hus AS, Arkicon AS, Byggmester Bjarne Elefsen, Flekkerøy Bygg AS, Kristiansand Byggmesterforening, VEF Entreprenør, Aamodt Bygg AS, Etterisolering Agder, Byggmester Per O Ingebrethsen AS, Bico Bygg og Innredning AS og Utleieprodukter AS.

Kristiansand Byggmesterforeningen, Flekkerøy Bygg, Arkicon og Utleieprodukter informerte om sitt gode samarbeid med Ny Start  i Arbeidslivet. Dette inspirerte flere av de andre bedriftene til å stille deres arbeidsplass til disposisjon, hvor også muligheten for jobb i bransjen er ganske  stor.

Generelt er tilbakemeldinger fra samarbeidende bedrifter at rekruttering gjennom Ny Start fungerer godt. Bedriften får en unik anledning til å prøve ut nye medarbeidere, uten kostnader. De blir tilbudt tett oppfølging i bedriften, samhandling med NAV, mulighet for tilretteleggelagte kurs og kompetanse samt mulighet for veiledning internt i bedriften.

Dersom din bedrift ønsker samarbeid med Ny Start i arbeidslivet, ta kontakt på nystart@varodd.no eller telefon 38 14 48 00!