OM I-JOBB

OM I-JOBB

OM I-JOBB

i-jobb er Varodds strategi for å få flere folk i jobb. Gjennom målrettet oppfølging av hver enkelt, får vi avklart, kvalifisert og formidlet  jobbsøkere til videre arbeids- og yrkesmuligheter. For å lykkes er samarbeid med NAV OG næringslivet i Kristiansandsområdet avgjørende.

VARODD AS

ble etablert i 1961 som et aksjeselskap fra både offentlig og privat sektor, og er en av Norges største arbeidsinkluderingsbedrifter (tidligere kalt attføringsbedrifter) med rundt 70 ansatte og en årlig omsetning på 210 millioner kroner. Varodds verdier er inkluderende, kompetent og utviklende.

Gå til www.varodd.no for mer informasjon om Varodds produkter og tjenester og derigjennom avdelinger jobbsøkere kan avklares i.