Securitas hjelper folk til jobb!

Fredag 30. oktober inngikk Varodd og Securitas ”Ringer i Vannet”-avtale, en avtale i regi av NHO Service som sørger for at medlemsbedriftene rekrutterer arbeidskraft fra attføringsbedrifter.

Varodd har tidligere hatt en ordinær samarbeidsavtale med Securitas Aviation på Kristiansand Lufthavn Kjevik, og denne blir altså nå videreført gjennom NHO-samarbeidet.

Samarbeidsavtalen med Securitas Aviation har så langt sørget for 5 ansettelser av jobbsøkere i regi av NAV og Varodd, og ansettelsene har gått på tvers av alle fagområdene Securitas drifter på Kristiansand Lufthavn.

Samarbeidet bygger på de samme prinsippene som gjelder i avtalen mellom XXL Sport og Varodd, som nylig ble rost av leder for Stortingets Arbeids- og sosialkomité, Arve Kambe.