i-jobb.no
Gevinst for alle parter
Klikk her for å se vår nye informasjonsfilm!

Noen av våre samarbeidspartnere (Klikk her for å se alle.)

 • Klikk her for å besøke IKEA!
 • Klikk her for å besøke Netthandelen!
 • Klikk her for å besøke ServicePartner 1 AS!
 • Klikk her for å Shops.no
 • Trustbuddy!
 • Klikk her for å besøke Fiskeeksperten Reinhartsen!
 • Klikk her for å besøke Geheb!
 • Klikk her for å besøke El-Proffen!
 • Klikk her for å besøke Aquarama!
 • Klikk her for å besøke Cargotec!
 • Klikk her for å besøke Air Products!
 • Klikk her for å besøke NorEngros!
 • Klikk her for å besøke Stormberg!
 • Klikk her for å besøke Strai Kjøkken & Bad!
 • Klikk her for å besøke LOS!
 • Klikk her for å besøke OneCo!

Varodd jobber for at jobbsøkere som er i attføring skal få oppfølging og tilrettelegging, slik at de kan komme ut i ordinært arbeidsliv igjen. i-jobb-konseptet inneholder oppfølging av jobbsøkerne, som gjennom NAV er søkt inn på et av flere arbeidsmarkedstiltak.

Klikk her for å lese mer.

Jobbsøkere fra oss stiller med referanser som bygger på
omfattende avklaringsrunder og ulike former for arbeidstrening.

Varodds kompetente jobbkonsulenter gir tett oppfølging og
garantiordning som sikrer at din butikk får riktig arbeidskraft.

Vi tilbyr utprøving, praksisperiode, vikar, deltid, engasjement,
optimal rekruttering for din bedrift, kartlegging av dine ansattes
relasjonskompetanse, DISC-sertifisering samt diverse
kurs innenfor butikk, salg og service!

Ta kontakt for nye medarbeidere til din butikk!
TLF 900 00 000 MAIL rekruttering@i-jobb.no