DISC – PERSONLIG UTVIKLING

HVA ER DISC?

Det er et arbeidsverktøy som brukes verden over ved relasjonsbygging, teamutvikling og kvalitetssikring av rekrutteringsprosesser.

VARODDS TJENESTER TIL NÆRINGSLIVET

 1. Autorisering av DISC-veiledere
 2. Kvalitetssikring ved nyansettelser
 3. Kartlegging av ansattes relasjonskompetanse
 4. Karriereveiledning av ansatte

AUTORISERING AV DISC-VEILEDERE

 • Sertifiseringskurs for enkeltpersoner eller bedrifter
 • Sertifiseringskurset går over to dager, hvorav 7 timer pr dag
 • 1 profil pr kursdeltaker sendes ut i forkant av sertifiseringskurset
 • Sertifiseringsoppgaver besvares etter kursslutt
 • Kursdeltakerne får utdelt sertifikat
 • Avholdes i kurslokaler hos Varodd As med komplett kurspakke

KVALITETSIKRING AV NYANSATTE /  KARTLEGGING AV ANSATTE

 • Teambuilding, relasjonsbygging, veiledning,
  konfliktløsning og coaching – med DISC som arbeidsverktøy
 • Flere andre arbeidsverktøy brukes i tillegg
 • Hver kurs skreddersys ut fra ulike behov og ønsker

KARRIEREVEILEDNING AV ANSATTE

 • DISC brukes som arbeidsverktøy
 • Flere andre arbeidsverktøy brukes i tillegg

VARODDS KOMPETANSE

Lang erfaring i bruk av DISC, bred jobbsøkerkompetanse, er yrkespedagog, sertifisert, og godkjent til å sertifisere nye DISC-veiledere.

I tillegg stiller Varodd med kompetanse innenfor karriereveiledning, ulike metoder og samtaleverktøy tilpasset gruppe, person og/eller behov.

Gå til vår brosjyre med info og priser

KONTAKT

For ytterligere informasjon og forespørsler, ta kontakt med Lars W. Trægde på tlf 990 95 206 eller lars.tregde@varodd.no