Varodd er equass sertifisert for 2 nye år

Det var en erfaren revisor som evaluerte Varodd As 17. og 18. oktober. Equass Assurance Auditor, Arve Skiaker, uttalte blant annet at equass er gjennomsyret i arbeidet i alle Varodds avdelinger samt i samarbeidet mot NAV og næringslivet.

Pr. 2. november 2017 mottok Varodd godkjenning og rapport samt følgende konklusjon fra Skiaker og Equass i Norge: «Min konklusjon er at selskapet på en meget god måte oppfyller kriteriene i EQUASS Assurance. Varodd AS har etablert en eksemplarisk forståelse av formålet med og fordelene med EQUASS, og er en proaktiv bruker av systemet. Varodd AS fremstår som en svært kompetent og ledende sosialtjenesteleverandør i Norge.»