Varodd og Kristiansand kommune sammen om kompetansehevingskurs

Tirsdag 6. mars var det Kick-off for kommunens nye kompetansehevingskurs, hvor ansatte i Byggservice under Kristiansand Eiendom var tilstede for informasjon om Varodds kursing innenfor norsk, matte og ikt det neste 1,5 året.

Varodd har det siste året sett på muligheten for å levere kompetanseheving i blant annet norsk til ansatte i Kristiansand kommune gjennom tilskuddsordninger. Kompetanse Norge deler i år ut tilsammen 195 millioner kroner på landsbasis til opplæring i grunnleggende ferdigheter og norsk eller samisk på arbeidsplassen og i frivilligheten, gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss. Varodd var en av flere bedrifter som fikk tilslag på sin søknad, og kompetansehevingskurs for ansatte i Byggservice blir nå satt i gang.

Varodd stiller med 4 opplæringskonsulenter i kurslokaler hos Kristiansand kommune, hvor altså grunnleggende ferdigheter innenfor språk, utregning og dagligdags IKT skal gjennomgås og læres av 40 kommuneansatte. Prosjekleder Lars W. Tregde fra Varodd Arbeid og Inkludering As har allerede blitt godt kjent med flere av kursdeltakerne gjennom tidligere samlinger, han sier det er stor entusiasme og gleder seg til å ta fatt på opplæringen sammen med Varodds ytterligere tre opplæringskonsulenter. Kompetansehevingskurset består av 130 timer totalt, og vil gå på kursdeltakernes arbeidsplass torsdager fra 15. mars 2018 og frem til 1. september 2019.

Eiendomssjef Hans-Christian Gram i Kristiansand Eiendom informerte om at kurset vil kunne gjøre de ansatte tryggere i jobbene sine, og samtidig vil de også kunne få nytte av opplæringen på fritiden. Han fortalte også at kompetansehevingskurset var viktig for å kunne utvikle seg som ansatt og for å kunne fortsette å bidra til de gode resultatene som leveres i Kristiansand kommune.

Målet med kurset er i følge Kompetanse Norge enda bedre integrering og trygge arbeidstakere i ett tøffere arbeidsmarked.

Kursdeltakere fra Byggservice i Kristiansand Eiendom.