Varodd vant oppfølgingstiltaket Ny Start!

Fredag 9. september fikk vi den gode tilbakemeldingen, og vi er klare til å ta fatt på oppgaven med å få enda flere domfelte i jobb fremover!

Ny Start i arbeidslivet har vært et  arbeidsmarkedstiltak innen Arbeid med bistand. I 13 år har Varodd levert tjenester til NAV for målgruppen domfelte. Formålet for tiltaket har vært at domfelte jobbsøkere i Vest-Agder skal få og beholde jobb. Oppgaven har vi klart godt gjennom svært gode resultater i alle år.

Oppfølgingstiltaket Ny Start kom på anbud sommeren 2016 og Varodd vant med et godt markedsarbeid, godt kvalifiserte medarbeidere med erfaring fra jobb med målgruppen, arbeidsmetoder, oppdragsforståelse, teamarbeid og samarbeid med andre. Vi er nå klare for å få flere domfelte i jobb gjennom oppfølgingstiltaket i årene som kommer!

Trykk her for mer informasjon om hvordan Varodd får domfelte  i jobb.