FOR ARBEIDSGIVER

I-JOBB ARBEIDSGIVER

er et samarbeid mellom arbeidsgivere i Kristiansandsregionen og Varodd – hvor målet er å få flere folk i jobb. Gjennom i-jobb får bedrifter mulighet til å vise vilje til inkludering slik at flere får gleden av å være delaktige i arbeidslivet og bidra i samfunnet. Et samarbeid med Varodd er en vinn-vinn situasjon for alle parter, også for din bedrift!

TRYGG REKRUTTERING

Rekrutteringsprosessen er kostnadsfri og Varodd bruker god tid på å kartlegge jobbsøkers ressurser, erfaring og motivasjon. Din bedrift får også testet ut jobbsøker helt kostnadsfritt for å se om det er en god match før ansettelse.

En dedikert jobbkonsulent fra Varodd stiller som samarbeidspartner gjennom hele prosessen, og sørger for skreddersydd oppfølging både overfor din bedrift og jobbsøker.

FORVENTNINGER

En i-jobb arbeidsgiver forplikter seg til å behandle jobbsøker på en etisk forsvarlig måte, i tråd med gjeldende lover og regler i arbeidslivet. Det forventes at jobbsøker inkluderes i bedriftens arbeidsmiljø og har tilgang til de samme sosiale arenaer og arbeidsmiljøtiltak som øvrig ansatte.

SAMFUNNSANSVAR

Gjennom i-jobb tar din bedrift samfunnsansvar og utgjør en viktig forskjell for våre jobbsøkere. Varodd fremhever og synliggjør i-jobb arbeidsgivere.

VARODD TILBYR

alle typer arbeidsengasjement, som ny medarbeider, vikar, deltid eller midlertidig jobb. Gjennom samarbeid med Varodd opplever mange arbeidsgivere at de får en ny lojal og motivert medarbeider.

Uttalelser arbeidsgivere

Gjennom Varodd får flere mulighet til å delta i arbeidslivet, og vi i Geheb Conditori synes det er flott å kunne bidra med dette i våre produksjonsavdelinger og bakeriutsalg.

Kjetil Hodne
Daglig leder Geheb Conditori
 

Vi synes det er utrolig gøy å jobbe med mennesker og hjelpe de som trenger det. Vi har gode erfaringer med å rekruttere medarbeidere fra Varodd.

Leiv Rune Sangesland
Daglig leder Hos Naboen

Klikk her for flere uttalelser

Varoddprisen

Hvert år deler vi ut Varoddprisen til den bedriften som har utmerket seg med et inkluderende arbeidsmiljø og velvilje til å rekruttere nye medarbeidere gjennom Varodd.

Vinner av Varoddprisen 2018: GF Distribusjon

Tidligere vinnere:

2018
GF Distribusjon

2017
Bico Bygg og Innredning As

2016
Hos Naboen

2015
XXL Sørlandsparken

2014
Carlsen Fritzøe

2013
OneCo

2012
To Fire AS

2011
Rema 1000 Lund