SAMARBEID MED VARODD

Les litt mer om hvordan noen av våre samarbeidspartnere drar nytte av samarbeidet med Varodd.

Kjetil Hodne
Daglig leder Geheb Conditori

Gjennom Varodd får flere mulighet til å delta i arbeidslivet, og vi i Geheb Conditori synes det er flott å kunne bidra med dette i våre produksjonsavdelinger og bakeriutsalg.

Deltagelse på arbeidsmarkedet er med på å gi en bedre selvfølelse samtidig som det er med på å skape identitet.

Et slikt samarbeid gir bedriften også mulighet til å prøve en jobbsøker kostnadsfritt før ansettelse.

Vi anbefaler at din bedrift gjør det samme!

Leiv Rune Sangesland
Daglig leder
Hos Naboen

Vi synes det er utrolig gøy å jobbe med mennesker og hjelpe de som trenger det. Vi har gode erfaringer med å rekruttere medarbeidere fra Varodd.

Oppfølgingen vi har fått fra jobbkonsulenten har vært veldig god, noe som også gjør hverdagen bedre for oss som arbeidsgiver.

I utprøvingsperioden kan vi løse utfordringer sammen med jobbkonsulent og jobbsøker. Det er nok også mye av grunnen til at vi lykkes.

Jeg anbefaler flere arbeidsgivere å prøve et samarbeid med Varodd.

Rune Johansen
Driftsleder
Avfall Sør Mjåvann

Avfall Sør AS har i gjennom flere år, men spesielt siste halvannet år, hatt et godt samarbeid med Varodd, og deres jobbkonsulenter.

I forbindelse med oppstart av ny bruktbutikk på Mjåvann Gjenvinningsstasjon, har vi hatt inne flere personer i arbeids-trening.

Noen av personene som har vært i arbeidspraksis har også blitt tilbudt faste stillinger.

Vi satser på et fortsatt godt samarbeid i tiden og årene som kommer.

Stian S. Olsen
Leder for drift
Bitpro

Prosessen med å rekruttere lærlinger gjennom Varodd oppleves som meget positivt.

Varodd gir folk løftet som trengs for å komme inn i normalt arbeid.


Bitpro opplever at Varodd både representerer arbeidstaker og arbeidsgiver på en god måte. Vi ser frem til videre samarbeid.

Roy Martin Kaurin
Avdelingsleder
GF Distribusjon

Vi har samarbeidet med Varodd i flere år og med veldig gode resultater. Bare i fjor hadde vi 8 stykker i praksis, hvorav 4 fikk fast jobb.

Det er lett å samarbeide med Varodds dyktige jobbkonsulenter, de er utrolig gode på å finne passende kandidater og er veldig flinke på evaluering og oppfølging.


Jeg føler meg trygg på at GF Distribusjon blir godt ivaretatt hos Varodd og vi er veldig stolte av det samarbeidet vi har bygget opp sammen!

Torgeir Aagesen
Driftsleder
Securitas Kr.sand

Securitas har samarbeidet med Varodd gjennom flere år. Vi har blant annet deltatt i Ringer i Vannet prosjektet og har gjennom gode relasjoner og retningslinjer oppnådd et godt samarbeid.

Varodd har levert gode kandidater med relevant bakgrunn, interesse og kvalifikasjoner, og dette gjør vårt arbeid enklere.

Samarbeidet gir oss mulighet til å bidra til at flere kommer inn i arbeidslivet.

Positivt er det også at både arbeidsgiver og kandidat kan prøve ut samarbeidet før en eventuell ansettelse. Vi kan trygt anbefale et samarbeid med Varodd.

Jan-Erik Narvesen
HR-direktør
Hennig-Olsen Is

Varodd har gjennom en årrekke vært en aktiv samarbeids-partner vedrørende formidling av arbeidskraft.

Gjennom målrettet oppfølging avklares, kvalifiseres og formidles jobbsøkere i regi av NAV til bl.a Hennig-Olsen Is sitt produksjonsanlegg i Kristiansand.

For oss fremstår Varodd som en meget profesjonell og pålitelig aktør.

De er flinke på å vurdere våre behov samt å formidle kandidater som passer inn i vårt arbeidsmiljø og vår kultur.

I-JOBB ARBEIDSGIVER

Gjennom samarbeid med Varodd får din bedrift testet ut jobbsøker kostnadsfritt for å se om det er en god match før ansettelse.

En dedikert jobbkonsulent stiller som samarbeidspartner gjennom hele prosessen og sørger for skreddersydd oppfølging – både overfor din bedrift og overfor jobbsøker. 

For mer info, kontakt jobbkonsulent
Bjørn Vidar Endal 
på tlf. 47 22 33 33