FOR NAV

VARODDS HOVEDFORMÅL

Vårt formål er å få folk i jobb, hvilket kommuniseres gjennom Varodds eget visuelle merke
i-jobb. Gjennom målrettet oppfølging av hver enkelt avklarer, kvalifiserer og formidler vi jobbsøkere i regi av NAV til arbeidsgivere i Kristiansandsregionen.

JOBBSØKERE I REGI AV NAV

Våre jobbkonsulenter hjelper jobbsøkere i regi av NAV med å finne egne muligheter og motivasjon til å komme i jobb. Dette gjennom kartleggingssamtaler, motivasjonssamtaler, kursing, veiledning, opptrening, tilpasning og arbeidspraksis i ordinært arbeidsliv.

Varodds jobbkonsulenter gir oppfølging gjennom hele prosessen på tvers av de ulike arbeidsrettede tiltakene, og til slutt oppfølging ute på arbeidsplassen. For å lykkes er samarbeid med NAV og arbeidsgivere i Kristiansandsområdet avgjørende.

VARODDS ARBEIDSRETTEDE TILTAK

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT)

AFT går over ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.

Målet er å få ordinært arbeid eller starte utdanning.

Klikk her for å lese mer i vår brosjyre

Oppfølging av domfelte

Er du klar for en ny start?

Varodd har et tilbud til domfelte jobbsøkere, som ønsker å få eller beholde jobb. 
Det er NAV som søker plass for den enkelte. 

Klikk her for å lese mer i vår flyer

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Et individuelt tilpasset tiltak i skjermet virksomhet, hvor målet er at den enkelte utfører arbeidsoppgaver tilpasset egen yteevne.

Varighet er ubegrenset, og hver enkelt får oppfølging av en jobbkonsulent.

Klikk her for å lese mer i vår brosjyre

VARODDS TILBUD OM FAGBREV

Logistikkoperatør

Logistikkoperatør

Fagopplæring innenfor logistikk utføres i Varodds avdeling Lager & logistikk, hvor det er 3000 m2 lagerområde med over 3000 palleplasser.

Klikk her for å lese mer i vår brosjyre

Produksjonstekniker

Produksjonstekniker

Fagopplæringen innenfor produksjonsteknikk utføres i Varodds avdeling Emballasje som har en moderne maskinpark med mekaniske og digitale maskiner.

Klikk her for å lese mer i vår brosjyre

Sertifisering

Samarbeid