Næringslivet sponser FROG

«Utenforskap er et økende problem i dagens samfunn, og det angår alle. Måten Varodd, gjennom FROG, bidrar til å gi unge voksne som står utenfor skole og jobb en mulighet til en ny start er utrolig inspirerende. Agder Energi er takknemlig for muligheten til å bidra.»

Agder Energi leverer ren, fornybar energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. Vannkraften vår er en viktig forutsetning for at vi skal lykkes med overgangen til et fullelektrisk og bærekraftig samfunn.

Les mer på www.ae.no

« Frog er et program som kan vise til gode resultater. Ikke alle har vært like heldig som meg, så jeg har lyst å gi noen en sjanse. Jeg syntes det er gøy å gi en mulighet til noen som virkelig vil noe. »

Paul Chr. Øgrey Brandsdal, daglig leder

Einar Øgrey Industrisand AS startet i 1981 produksjon av blåsemiddel på Evje. Råmaterialet var nikkelslagg fra gruvene der. Produksjonen har ligget på mellom 15.000 – 20.000 tonn i året. Da råstoffet tok slutt, ble det startet opp ny fabrikk i Søgne i mars 1993. De er i dag 4 faste ansatte. Råstoffet blir i dag importert fra Tyskland, fra en av Europas største leverandør av blåsemiddel.

Les mer på www.oegrey.no

Vil du eller en bedrift du kjenner gi en person mulighet til forandring, ta kontakt på frog@varodd.no 

Gå tilbake til forrige side

Pris og informasjon

Pris for 7 ukers kurs og 4 måneders oppfølging, kr 39 490.

Ta kontakt med Varodds FROG-trenere:
Anne May Breistein, tlf 971 43 489
Anette Håland, tlf 958 78 877

Mail: frog@varodd.no