I-JOBB OG VARODD

VARODD

er en arbeidsinkluderingsbedrift som ble etablert i 1961 som et aksjeselskap med eiere fra offentlig og privat sektor. Varodd har rundt 170 ansatte i fem ulike selskaper i Norge og Danmark og omsetning på ca 230 millioner kroner. Se  www.varodd.no for ytterligere informasjon om tall samt hvilke produkter og tjenester som selges.

Varodd Arbeid og Inkludering AS er ett av de fem selskapene i Varodd-konsernet.
Alle ansatte i selskapet jobber innunder formålet om å få folk i jobb. Dette gjennom avklaring, kvalifisering og formidling av jobbsøkere til næringslivet i Kristiansandsregionen. 

FORMÅLSPARAGRAF

Varodd skal bidra til økt arbeidsdeltakelse og arbeidsinkludering av personer som står utenfor arbeidslivet i Agder. Varodd Arbeid og Inkludering skal bidra til økt sysselsetning av arbeidstakere som stå utenfor arbeidslivet i Agder.

Dette gjennom arbeidsrettede tiltak som krever godkjenning av NAV. For å lykkes med bedriftens formål er samarbeid med NAV og arbeidsgivere  avgjørende.

Sertifisering

Samarbeid