FOR JOBBSØKER

JOBBSØKER HOS NAV

Når du er registrert som jobbsøker hos NAV, vil de vurdere ditt behov for hjelp til å få jobb eller utdanning. Det er den enkelte veileder på NAV som bestemmer hvem som skal søkes inn i Varodds forskjellige arbeidsrettede tiltak.

KOM I GANG

Hvis du har vært ute av jobb over lengre tid, eller ikke kommet i gang med jobb, kan det være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Varodds jobbkonsulenter har mye erfaring med arbeidsmarkedet samt spisskompetanse og gode løsninger for å få deg i jobb. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å bli søkt inn til Varodd.

KOM I JOBB

Sammen med din egen jobbkonsulent fra Varodd ser dere på muligheter og løsninger på arbeidsmarkedet. Dette blant annet basert på din bakgrunn, dine erfaringer, egne ressurser og interesser, dine motivasjon, tilpasninger, virkemidler og eventuelt ny kompetanse og valgmuligheter.

Ta gjerne kontakt med oss på post@i-jobb.no om du lurer på noe mer.

REGISTRERE CV

Dersom du er jobbsøker hos Varodd via NAV kan du registrere eller gjøre vedlikehold på CVen din hos Webcruiter.

FROG

Er du lei av å stå uten jobb eller skole? 

Da bør du sjekke ut FROG, som er for deg mellom 18 og 30 år, og som ønsker en større forandring i livet.
Les mer om FROG.