KONTAKT OSS

Odd Arild Aas
Fagsjef Arbeid & inkludering

Tlf: 905 75 444
odd.arild.aas@varodd.no

Bjørn Vidar Endal
Jobbkonsulent / Marked

Tlf: 472 23 333
bjorn.vidar.endal@varodd.no

Anders V. Stavnsbo
Jobbkonsulent

Tlf: 404 58 101
anders.stavnsbo@varodd.no

Anette Håland
FROG-trener

Tlf: 958 78 877
anette.haaland@varodd.no

Anita Evensen Næss
Leder Kundeservice

Tlf: 909 71 593
anita.naess@varodd.no

Anita Horn
Veileder OK Kompetanse

Tlf: 406 90 804
anita.horn@varodd.no

Anne Søderlind
Veileder OK Kompetanse

Tlf: 951 26 345
anne.soderlind@varodd.no

Anne May Breistein
FROG-trener

Tlf: 971 43 489
annemay.breistein@varodd.no

Annette Vatne Sørvig
Jobbkonsulent VTA / VLT

Tlf: 992 67 426
annette.sorvig@varodd.no

Anniken Hellenes
Jobbkonsulent

Tlf: 903 69 230
anniken.hellenes@varodd.no

Elin Augland Heidenreich
Prosjektleder PILOT

Tlf: 957 39 462
elin.heidenreich@varodd.no

Erik H. L. Lund
Opplæringsansvarlig / Jobbkonsulent

Tlf: 480 94 599
erik.lund@varodd.no

Gro Kristensen
Teamleder Ung i-jobb / Jobbkonsulent

Tlf: 950 48 006
gro.kristensen@varodd.no

Gunstein Sjaastad
Veileder OK Komptanse

Tlf: 909 47 163
gunstein.sjaastad@varodd.no

Halvor Gudbrands
Opplæringskonsulent OK Kompetanse

Tlf: 406 90 809
halvor.gudbrands@varodd.no

Hildegunn Ruud
Jobbkonsulent

Tlf: 468 85 022
hildegunn.ruud@varodd.no

Håkon Reiersølmoen
Jobbkonsulent

Tlf: 459 65 160
haakon.reiersolmoen@varodd.no

Ingeborg Andersen
Fysioterapeut / Jobbkonsulent

Tlf: 959 87 161
ingeborg.andersen@varodd.no

Inger Marie Brevik
Teamleder i-jobb / Jobbkonsulent

Tlf: 959 87 168
inger.marie.brevik@varodd.no

Ingrid Øydna
Jobbkonsulent

Tlf: 469 57 201
ingrid.oydna@varodd.no

Janne Ommundsen Aas
Kontormedarbeider

Tlf: 38 14 48 00
janne.ommundsen.aas@varodd.no

Janne Ribe
Jobbkonsulent

Tlf: 476 47 615
janne.ribe@varodd.no

Jenny Beate Kjønnås
Jobbkonsulent

Tlf: 974 97 424
jenny.kjonnaas@varodd.no

Jorunn Thorsø
Jobbkonsulent

Tlf: 959 87 162
jorunn.thorsoe@varodd.no

Karina Glamsland Corneliussen
Veileder OK Kompetanse

Tlf: 951 15 406
karina.corneliussen@varodd.no

Lars Waldemar Trægde
Prosjektleder

Tlf: 990 95 206
lars.tregde@varodd.no

Lene Isachsen
Jobbkonsulent

Tlf: 900 63 418
lene.isachsen@varodd.no

Lene Sliper Lunden
Jobbkonsulent

Tlf: 911 54 445
lene.sliper.lunden@varodd.no

Linn Lund
Jobbkonsulent

Tlf: 488 44 371
linn.lund@varodd.no

Milena Popovic
Jobbkonsulent

Tlf: 413 85 143
milena.popovic@varodd.no

Marianne Dahl
Teamkoordinator Ny Start / Jobbkonsulent

Tlf: 478 77 646
marianne.dahl@varodd.no

Monika Stausland
Jobbkonsulent

Tlf: 959 87 152
monika.stausland@varodd.no

Rita Mari De Frène
Jobbkonsulent

Tlf: 916 93 517
rita.de.frene@varodd.no

Rune Olsen
Jobbkonsulent

Tlf: 997 56 201
rune.olsen@varodd.no

Siri Knudsen
Jobbkonsulent

Tlf: 938 87 709
siri.knudsen@varodd.no

Siri Wiken
Jobbkonsulent

Tlf: 948 25 080
siri.wiken@varodd.no

Steinar Bøhn
Jobbkonsulent

Tlf: 959 87 153
steinar.bohn@varodd.no

Stig Lukkassen
Jobbkonsulent

Tlf: 906 50 387
stig.lukkassen@varodd.no

Valdet Bozhdaraj
Jobbkonsulent

Tlf: 482 78 662
valdet.bozhdaraj@varodd.no

Øyvind Tjomsland
Veileder OK Kompetanse

Tlf: 959 87 156
oyvind.tjomsland@varodd.no

KONTAKT FOR PÅRØRENDE

Formålet til Varodd Arbeid og Inkludering er å få folk i jobb. I den anledning må gjerne jobbsøkers kontaktnett involvere seg når det er hensiktsmessig. Ved en eventuell dialog må det foreligge en samtykkeerklæring fra jobbsøker grunnet taushetsplikten. Ta i så fall kontakt med Fagsjef for Arbeid & inkludering, Odd Arild Aas, på tlf. 905 75 444 eller via e-post.